Zora - časopis pro zrakově postižené

logo časopisu Zora


 

Vážení čtenáři časopisu ZORA,

na tomto místě najdete jednotlivá vydání časopisu ZORA. Každé číslo časopisu s jeho články je obsaženo na samostatné stránce, na jejímž začátku je uveden kompletní obsah čísla. Nadpis každého článku je pak vždy uvozen dvěma hvězdičkami (**).

 

Zde si zvolte číslo časopisu, které si chcete prohlédnout:

  -číslo 13/2001  
-číslo 12/2001 -číslo 11/2001 -číslo 10/2001
-číslo 9/2001 -číslo 8/2001 -číslo 7/2001
-číslo 6/2001 -číslo 5/2001 -číslo 4/2001
-číslo 3/2001 -číslo 2/2001 -číslo 1/2001Máte-li zájem "listovat" v číslech dvou minulých ročníků, vyberte si zde:

  -číslo 10/2000  
-číslo 9/2000 -číslo 8/2000 -číslo 7/2000
-číslo 6/2000 -číslo 5/2000 -číslo 4/2000
-číslo 3/2000 -číslo 2/2000 -číslo 1/2000
(chybějící čísla ročníku 2000 budou doplněna v nejbližší době)

-číslo 24/1999 -číslo 23/1999 -číslo 22/1999
-číslo 21/1999 -číslo 20/1999 -číslo 19/1999
-číslo 18/1999 -číslo 17/1999 -číslo 16/1999
-číslo 15/1999 -číslo 14/1999 -číslo 13/1999
-číslo 12/1999 -číslo 11/1999 -číslo 10/1999
-číslo 9/1999 -číslo 8/1999 -číslo 7/1999
-číslo 6/1999 -číslo 5/1999 -číslo 4/1999
-číslo 3/1999 -číslo 2/1999 -číslo 1/1999

 

Namísto tiráže:

šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
redaktoři: Dana Kudlová, Jiří Mayer
adresa redakce: Krakovská 21, 115 17 Praha 1
telefon: (02) 21 46 21 76
fax: (02) 21 46 21 75
e-mail: zora@braillnet.cz
vydává: SONS ČR
tiskne: KTN v Praze

Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost.

Do internetové podoby připravuje:
TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72,- Kč.
[Domů | Zpět]

Dotazy k informačnímu systému: is@braillnet.cz
Dotazy týkající se pomoci nevidomým: sons@braillnet.cz, centrum@tyfloservis.cz
Dotazy týkající se našich stránek: web@braillnet.cz
Dotazy týkající se pomůcek pro nevidomé: pomucky@braillnet.cz
Dotazy týkající se internetu a softwaru: info@braillnet.cz, info@brno.braillnet.cz

Copyright © 1999 - 2001 SONS