TYFLOLOGICKÉ LISTY

1 - 2 / 1997

sborník odborných statí pro tyflologickou teorii a praxi připravuje
Tyfloservis SONS


Autor Kapitola
Ján Jesenský Technologické paradigmata v tyflologii
Pavel Slavík Grafická komunikace člověk – počítač pro nevidomé a slabozraké osoby
Roman Berka OKO - experimentální program pro nevidomé a slabozraké osoby v neznámém prostředí
Vlastimil Píč Navigátor - zařízení pro určení pozice a orientace v 2D
Marek Trefný Převod ASCI textu do jazyka Post Script
Roman Berka
Robert Moucha
TEXbraille - Systém pro sazbu slepeckého písma
Pavel Šimek Čtečka Braillova písma
L. Mikšíček Převod rastrových obrázků do rastru Braillova písma
P. Hrubý Systém pro generování grafů a jeho uživatelské rozhraní
J. Vorlíček Zvuková uživatelská rozhraní
P. Slavík Závěrečné informace ke komunikaci ZP člověk - počítač
J. Jesenský Technické prostředky reedukace zraku
J. Jesenský Tyfloergonomie a postuláty jejího rozvoje
 
Za poskytnuté materiály v digitální podobě děkujeme Doc. Ing. Pavlovi Slavíkovi, CSc
z katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha.[Domů | Zpět]
Náměty a připomínky zasílejte na: web@braillnet.cz

Copyright © 1995 - 2000 SONS