Ministerstvo práce a sociálních věcí
L I K V I D U J E
svojí diskriminační politikou
služby pro nevidomé v ČR!
SONS - Služby sociální intervence pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené

Aktuálně: