Zrakové vady - VII. Degenerace sítnice (Pigmentová degenerace sítnice, Deg. žluté skvrny)Jedná se o řadu degenerativních onemocnění nezánětlivého původu (i když byla dříve označována jako "retinitis"), jimž je společné poškození nervových elementů sítnice, vztah k dědičnosti, oboustranný výskyt a progrese choroby. Podle zasažené části je můžeme rozdělit na centrální a periferní, i když jednotlivé obrazy onemocnění mohou splývat.

Pigmentová degenerace sítnice (retinitis pigmentosa někdy též dystrophia pigmentosa retinae nebo degeneratio tapetoretinalis)
 1. Je nejznámnějším představitelem tapetoretinálních degenerací (zkratka TRD), dědičné onemocnění postihující zejména tyčinky na periferii oč. pozadí.

 2. Symptomy:
  - šeroslepost
  - zužování zorného pole (až na 5° - tzv. "trubicové vidění")
  - světloplachost
  - problémy s adaptací při přechodu ze světla do tmy a opačně
  - často i komplikovaná katarakta.

 3. Léčba
  - medicínsky: žádná
  - funkcionálně: optické pomůcky rozšiřující zorné pole (Fresnel, obrácený dalekohled), lekce POSP při chůzi za šera a tmy, úprava osvětlení, RP je mimo jiné i součástí Usherova syndromu a mnohých dalších.


Degenerace žluté skvrny (degeneratio maculae, makulární deg.)
 1. Patří ke skupině centrálních retinálních degenerací. Rozeznáváme tři různé typy choroby v závislosti na věku
  - u dětí tzv. Bestova MD (makulární degenerace)
  - u mládeže Stargardtova nebo též juvenilní MD
  - u osob starších tzv. senilní nebo stařecká MD
  Tato stařecká MD (v angl. literatuře ARMD - Age Related Macular Degeneration, tedy věkem podmíněná MD), spolu s glaukomem a diabet. retinopatií patří dnes v Evropě a v Americe ke třem nejčast. příčinám těžkého postižení zraku v dospělém věku
  - ARMD má dvě podoby:
  vlhkou (jde o výlevy krve v makule)
  suchou (jde o postupnou atrofii kapilár).

 2. Symptomy
  - Ztráta centrálního vidění (skotom) nebo drastické snížení ZO v centrální oblasti
  - Může být i světloplachost a potíže s oslněním.
 3. Velice důležité je, že nevede k úplné slepotě!!!, zůstává zachované vidění mimo makulu. Tzv. "mimomakulární vidění" (extramacular vision) nebo též "excentrické vidění" lze cvičit v programech reedukace zraku.

 4. Léčba
  - medicínsky: při výlevech krve laserová chirurgie, na suchou MD není léčba, zatím ve fázi experimentů,
  - funkcionálně: nácvik vidění mimo makulu, instruktáž, mohou nastat komplikace v soc. kontaktu, dotyčný zdánlivě kouká jinam, opt. pomůcky a úprava osvětlení.


PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA  OBSAH  NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA[Domů | Zpět]
Náměty a připomínky zasílejte na: web@braillnet.cz

Copyright © 1995 - 1999 SONS