Zrakové vady - VI. RetinopatieRetinopatie je označení pro patologické změny sítnice a jejích cév. Nejčastějšími příčinami vzniku jsou oběhové poruchy (retinopathia arteriosclerotica, retinopathia hypertonica), cukrovka (diabetická retinopatie) nebo koncentrace kyslíku v inkubátorech (retinopatie nedonošených).

Diabetická retinopatie (retinopathia diabetica)

 1. Cukrovka je chronické, dědičné onemocnění komplexního charakteru charakterizované absolutním nebo relativním nedostatkem inzulínu, což ovlivňuje metabolismus uhlovodanů, tuků a bílkovin.

 2. Problémy zrakové jsou zapříčiněny změnami v očních cévách, přesněji výlevy krve na sítnici. Dochází k tvorbě nových cév a k případnému odchlípení sítnice. Počet diabetiků v populaci vzrůstá a 2% z nich oslepnou v důsledku d. retinopatie.

 3. S cukrovkou mohou být spojeny i další zrakové vady jako katarakta nebo glaukom

 4. Symptomy
  - proměnlivé vidění - !! to je typické !! (někdy vidím lépe a jindy hůře, kolísá to)
  - postupné zhoršování zraku
  - výpadky zorného pole, v pokročilém stadiu i zasažení centrální krajiny (snížená ZO) až tzv. diabetická makulopatie
  - mohou být i potíže s oslněním a světloplachost.

 5. Léčba
  - medicínsky: kontrolovaná dieta, aplikace inzulínu, laserová terapie (fotokoagulace)
  Jde o zákrok, který vidění nelepší, pouze konzervuje daný stav a zpomaluje zhoršování, někdy též vitrektomie (vynětí sklivce)
  - funkcionálně: rozpoznání změn vidění (znát ty slabé i ty nejlepší doby a rytmus změn) a tomu přizpůsobit režim zrakové práce, úprava světelných podmínek.


Retinopatie nedonošenců (retinopathia neonaturorum nebo praematurorum, zkr. ROP, též fibroplasia retrolentaris)
 1. Je dosud nejčastější příčinou slepoty u dětí, ohroženy jsou všechny nedonošené děti (před 32. týdnem s porodní hmotností nižší než 1 500 g).

 2. Jednou z příčin je nepřiměřená koncentrace kyslíku v prostředí. V nezralé sítnici dochází k tvorbě a rozrůstání nových cév v celých trsech a jejich mohutnění má za následek odchlípení sítnice. Může vést k úbytkům zorného pole nebo i k úplné slepotě.

 3. Symptomy: (v závislosti na rozsahu poškození)
  - citlivost na oslnění
  - zúžení zorného pole
  - snížení zrakové ostrosti až slepota

 4. Léčba
  - medicínsky: žádná
  - funkcionálně: úprava osvětlení, optické pomůcky.


PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA  OBSAH  NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA[Domů | Zpět]
Náměty a připomínky zasílejte na: web@braillnet.cz

Copyright © 1995 - 1999 SONS