Zrakové vady - II. Refrakční vady (Myopie, Astigmatismus)Myopie (krátkozrakost)
Jedná se o jednu z nejpočetněji zastoupených zrakových vad. Do -5 D mluvíme o myopii lehké (školní), vliv zrakové námahy na její vznik nebyl (!!) prokázán.
 1. Myopie lomivá - při zachované délce oka je zvýšena lomivost optických prostředí

 2. Myopie osová - je prodloužena osa optického systému (tato je častější)

 3. Při progredujících degenerativních změnách (myopia degenerativa, obvykle přes -10 D) dojde k roztažení sítnice a jejímu odchlípení od terče zrakového nervu.
  Pozor na zvýšenou námahu a tlak v oku (zvedání břemen, porod) nebo údery, mohou zapříčinit odchlípení sítnice.

 4. Symptomy:
  - neostré vidění do dálky
  - problémy s vnímáním hloubky
  - problémy s oslněním
  - u těžších případů i výpadky zorného pole až slepota


 5. Léčba
  - medicínsky: operace
  - funkcionálně: brýle, úprava osvětlení
Opakem myopie je hypermetropie (dalekozrakost), oko má do jisté míry schopnost vadu kompenzovat akomodací - zvýšením optické mohutnosti oka. Hypermetropie není nikdy progresivní. Kompenzuje se + D brýlemi.
Při poklesu akomodační šíře s postupujícím věkem hovoříme o presbyopii (dříve též vetchozrakost nebo stařecká dalekozrakost) - je to normální projev stárnutí, kdy, počínaje 40. rokem, přibývá každých 10 let cca +1 D korekce.
Astigmatismus zpravidla vzniká nepravidelným zakřivením rohovky. Může vyvolat rozostřený obraz (příkladem astigmatické plochy je třeba zadní strana čajové lžičky). Kompenzuje se cylindrickými skly v brýlích.

PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA  OBSAH  NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA[Domů | Zpět]
Náměty a připomínky zasílejte na: web@braillnet.cz

Copyright © 1995 - 1999 SONS