Zrakové vady - I. Poruchy barvocitu 1. Neschopnost vidění barev v celém spektru - úplná barvoslepost - je velmi řídká, častěji se jedná o poruchy ve vnímání určitých barev.

 2. Je to zpravidla porucha dědičná, neprogresivní (velmi důlež., zda toto klient ví). Získané poruchy se pak mohou objevit ve stáří, u neuropatií, sítnicových zánětů, glaukomu a po podávání některých léků, zejména kardiak.

 3. Jsou porušeny čípky a jejich funkce - jelikož čípky, kromě vnímání barev, zajišťují též zrakovou ostrost (ZO), je tedy ZO rovněž snížena (viz též poznámka "Hodnocení vizu".)

 4. Fyziologický stav správného barevného vidění se nazývá trichromazie - v oku jsou tři skupiny sítnicových čípků s pigmenty reagujícími na modrou, zelenou a červenou barvu
  Anomálie se nazývají:
  - protanomálie (vidí hůře červenou barvu)
  - deuteranomálie (vidí hůře zelenou barvu)
  Chybí-li úplně jedna skupina pigmentu, mluvíme o dichromazii a podobně i v této skupině:
  - protanopie (nevidí červenou barvu) - deuteranopie (nevidí zelenou barvu) - tritanopie (modrou), zřídka.
  Lidé s velmi vzácnou monochromazií mají pouze jeden čípkový pigment. V populaci se frekvence výskytu poruch barvocitu odhaduje na 8,5 % (8% muži a 0,5 % ženy). Nejčastěji se jedná o deuteranomálii.

 5. Symptomy
  - snížená ZO
  - světloplachost
  - nystagmus
  - zorné pole je zpravidla normální (někdy však může být i centrální skotom)

 6. Diagnostika
  pomocí Farnsworthova testu nebo barevnými pseudoisochromatickými tabulkami aj.

 7. Léčba
  - medicínsky: žádná
  - funkcionálně: (brýle nepomáhají k plné ZO), tmavé brýle aj. pomůcky proti oslnění.


OBSAH  NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA[Domů | Zpět]
Náměty a připomínky zasílejte na: web@braillnet.cz

Copyright © 1995 - 1999 SONS