Oficiální logo

 

Základní informace

V počátcích naší existence se Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel jmenovalo Sdružení zdravotně postižené mládeže a jejich přátel. 1.2.1995 bylo pod tímto názvem zaregistrováno. K přejmenování došlo proto, že nikdo nemládne, takže působilo poněkud komicky, když si otcové a hlavy rodin říkali mládež.

 

IČO

69610355

Název ekonomického subjektu

Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel

Adresa sídla

Sámova 32, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Číslo registrace

Reg. MV ČR VS/1-1/40287/99-R

Datum vzniku subjektu

31.5.1999

 

Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel, dále jen SZPO&JP, je nekonfesní spolek zejména mladých zdravotně postižených lidí převážně s tělesným handicapem, jehož členy se mohou stát také jejich rodiče, rodinní příslušníci a dále občané, kteří pomáhají zdravotně postiženým, anebo se chtějí pomocí zdravotně postiženým zabývat.