Oficiální logo


Naše aktivity

  1. integrace těžce tělesně postižené mládeže
  2. sociální, právní a zdravotní poradenství
  3. využití volného času tělesně a vnitřně postižených
  4. rehabilitační pobyty
  5. kulturní, sportovní a zájmová činnost
  6. ucelená rehabilitace
  7. jiné, dle přání a potřeb našich členů