Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

Karlínské nám. 12
186 03  Praha 8 - Karlín
Telefon: 02/248 159 12
Fax: 02/248 168 35

Logo

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR je dobrovolnou a nezávislou organizací, jejímž cílem je pomáhat osobám mentálně postiženým, včetně postižených kombinovanými vadami, a jejich rodinám. Sdruženi podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšování podmínek života mentálně postižených občanů v rodinách a v péči sociálních a vzdělávacích zařízeni a prosazuje rovnoprávné postavení handicapovaných občanů.

V současné době má SPMP ČR více než 8 500 členů, působí na celém území republiky a má své organizační jednotky ve všech okresech. Sdruženi zřídilo od roku 1990 celkem 20 zařízení s kapacitou cca 450 mentálně postižených osob. Jsou to zařízení vzdělávací s denním nebo celotýdenním režimem s ubytováním, v malém rozsahu též chráněným bydlením, chráněné dílny, speciální domovy mládeže.

SPMP ČR je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených ČR, Sboru zástupců organizaci zdravotně postižených, České rady humanitárních organizací apod. Má řadu let dobrou spolupráci se zahraničními partnery, např. s rakouskou a německou Lebenshilfe, holandskou Philadelfii aj.

Co nabízí SPMP ČR


[Domů  | Zpět]
Chcete-li se kontaktovat s touto organizací, použijte kontaktů na organizaci uvedených na této stránce na začátku.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých je správcem tohoto Informačního systému pro zdravotně postižené.
Máte-li připomínky ke vzhledu stránky nebo je v textu překlep či chyba, pište na web@braillnet.cz