Transformace služeb pro zrakově postižené

* 10 let služeb pro nevidomé a slabozraké, poskytované Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (1990 - 2000)
* Služby nevidomým a slabozrakým v novém tisíciletí
[Domů | Zpět]
Dotazy k informačnímu systému: is@braillnet.cz
Dotazy týkající se pomoci nevidomým: sons@braillnet.cz
Dotazy týkající se našich stránek: web@braillnet.cz
Dotazy týkající se pomůcek pro nevidomé: pomucky@braillnet.cz
Dotazy týkající se internetu a softwaru: info@braillnet.cz, info@brno.braillnet.cz

Copyright © 2000 SONS