Zrakové vady - XVI. Nystagmus  1. Bezděčné rytmické pohyby většinou obou očí zároveň v několika nebo ve všech pohledových směrech. Může být vrozený i získaný a bývá průvodním jevem řady onemocnění (např. při hrubé poruše centrálního vidění v raném dětství).

  2. Jistý druh a stupeň nystagmu je fyziologický (např. při pohledu z jedoucího vlaku nebo při únavě), jiné, intenzivnější formy pak označujeme jako patologický nystagmus - zde je střední frekvence cca 250 kmitů za minutu a amplituda 5° - 15° i více. Čím větší amplituda, tím nižší bývá frekvence a naopak.

  3. Nystagmus pochopitelně významně zhoršuje ZO a ztěžuje fixaci Nystagmus je zjevný a může lidi v okolí postiženého znervózňovat.

  4. Léčba: žádná. dotyčný si pouze pomáhá natáčením hlavy a hledáním nejvýhodnějšího směru pohledu, trénink fixace.


PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA  OBSAH  NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA[Domů | Zpět]
Náměty a připomínky zasílejte na: web@braillnet.cz

Copyright © 1995 - 1999 SONS