TYFLOLOGICKÉ LISTY

1 - 2 / 1999

sborník odborných statí pro tyflologickou teorii a praxi připravuje
Tyfloservis o.p.s.

TEORETICKÉ STATĚ A STUDIE
Autor Kapitola
Zbyněk Galvas K problematice kvality života TZP seniorů
Jan Jesenský Vývoj, stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR
Iveta Langrová Hluchoslepý člověk v nemocnici
Iveta Langrová Základní informace o specifické holi pro hluchoslepé
Zbyněk Galvas Zraková vada a závislost
Iveta Langrová Přínos grafologie pro reedukaci zraku
Klára Konvičková Vývoj osobnosti u dospívajících nevidomých dívek
Pavla Pluhařová Komunikační principy v integračním procesu těžce zrakově postižených
BIBLIOGRAFIE
Autor Kapitola
E. Mrkosová Učební text k reedukaci zraku
Zbyněk Galvas Andragogika a gerontagogika handicapovaných
Josef Cerha Přehled často používaných pojmů z oblasti práce se zrakově postiženými[Domů  | Zpět]
Náměty a připomínky zasílejte na: web@braillnet.cz
Copyright © 2001 SONS