TYFLOLOGICKÉ LISTY

1 - 2 / 1998

sborník odborných statí pro tyflologickou teorii a praxi připravuje
Tyfloservis SONS

[OBSAH]Sborník neprošel jazykovou úpravou, a proto za jazykovou stránku odpovídají autoři a překladatelé jednotlivých článků.
1 - 2/ 1998
Adresa redakce
SONS ČR - Tyfloservis, Na Harfě 9, 190 05 Praha 9
tel: 02/ 66 03 95 33

Redakční rada TL:
Doc. PaedDr. Ján Jesenský, CSc. (předseda), PhDr. Josef Cerha, PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Mgr. Zbyněk Galvas (koordinátor), Mgr. Lea Květoňová - Švecová Dr., Ing. Miroslav Michálek, Mgr. Radek Schindler

Redakční úprava:
Diplom. soc. prac. Iveta Langrová


[Domů | Zpět]
Náměty a připomínky zasílejte na: web@braillnet.cz

Copyright © 1995 - 1999 SONS