logo SKOK STÁLÁ KOMISE OBOROVÉ KONFERENCE
NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNĚ
SOCIÁLNÍ OBLASTI

* * *

SKOK hájí zájmy nestátních organizací pracujících v oblati sociální, zdravotní a humanitární. Jejím cílem je definování společných problémů a prosazování společných zájmů u státních orgánů, vzájemná informovanost a aktivní zapojení do tvorby legislativy.

Její mandát vyplývá z oborové konference těchto organizací, konané v Praze 29. a 30. listopadu 1996 a II. oborové konference ze dne 30.května 1998.

Činnost SKOK je financována z darů, případně z prostředků grantů.

SKOK má patnáct členů, nemá právní subjektivitu. Výkonný výbor SKOK zajišťuje v obdobích mezi zasedáními SKOK operativní úkoly, vyplývající z usnesení SKOK. Zasedání je svoláváno zpravidla jednou za šest týdnů.

Předseda: MUDr. Milena Černá
Místopředseda: Milan Lipner

Náš e-mail je skok@concordia.pvtnet.cz

Členové SKOK:

logo Výbor dobré vůle   MUDr. Milena Černá
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové
Senovážné náměstí 2
P. O. Box 240
111 21 Praha 1

tel.: 02/24 21 68 83, 24 21 73 31, 24 21 70 61
fax: 02/24 21 70 82
e-mail: vdv@telecom.cz


logo ČKCh   Ing. Jaroslav Dufek
Česká katolická charita
Vladislavova 12
111 37  Praha 1

tel.: 02/96 24 33 30, 96 24 33 44
fax: 02/96 24 33 33
e-mail: sekretariat@charita.cz


logo Slezská diakonie   Milan Lipner
Slezská diakonie
Fryštátská 168
733 01  Karviná - Fryštát

tel.: 069/632 30 32
fax: 069/632 30 31


logo Život 90   Mgr. Jan Lorman
Život '90
Karoliny Světlé 18
110 00  Praha 1

tel.: 02/24 23 89 48, 90 00 48 62, 90 00 48 67
fax: 02/90 00 48 62, 90 00 48 67
e-mail: zivot90@terminal.cz


logo Fokus   Pavel Novák
Fokus
Dolákova 24
181 00  Praha 8

tel.: 02/855 33 03
fax: 02/855 12 05
e-mail: fokus@ecn.cz
www: www.ecn.cz/fokus/


logo Diakonie   PhDr. Karel Schwarz
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22
P. O. Box 611
111 21  Praha 1

tel.: 02/90 05 53 44
fax: 02/25 14 66
e-mail: diakonie@mbox.vol.cz
www: www.geocities.com/TheTropics/Shores/3657/index.html


    Hana Vosečková
Kukelská 1/903
198 00  Praha 9

tel.: 02/86 32 04, 0602/53 36 44
tel./fax: 02/683 71 84


    Bc. Jaromír Licek
Centrum komunitní práce
Horova 1262/6
400 01  Ústí nad Labem

tel./fax: 047/520 10 96
e-mail: komnadul@mbox.vol.cz


    Květa Vachudová
Agentura Dítě
Borská 47
320 23  Plzeň

tel./fax: 019/27 42 61


    Jarmila Neumannová
Profesní komora sociálních pracovníků
nám. bří Synků 11
140 00  Praha 4

tel.: 02/692 38 38


logo Nadace Dětský mozek   PhDr. Jana Gosmanová
Nadace Dětský mozek
Na Rybníčku 10
120 00  Praha 2

tel.: 02/24 94 12 41, 22 24 62 01
fax: 02/24 94 15 88
e-mail: detsky_mozek@telecom.cz
www: web.telecom.cz/ndm/


    Antonín Plachý
Azylový domov
Nákladní 24
746 01  Ústí nad Labem

tel./fax: 0653/21 29 84
mobil: 0602/76 50 08
e-mail: adopava@idp.cz


    Helena Holubová
Společnost pro ranou péči
Haštalská 27
110 00  Praha 1

tel.: 02/231 59 09
fax: 02/231 61 26
e-mail: komnadul@mbox.vol.cz


    Dr. Jan Hutař
Sdružení zdravotně postižených
Karlínské náměstí 12
186 03  Praha 8

tel.: 02/24 81 59 15
fax: 02/24 81 68 35
e-mail: legszdp@braillnet.cz


logo Concordia   Stanislav Vostárek
Concordia Pax
Legerova 42
120 00  Praha 2

tel.: 02/29 79 51-2
fax: 02/25 91 63
e-mail: skok@concordia.pvtnet.cz
www: www.concordia.pvtnet.cz
Dokumenty SKOK

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ II. OBOROVÉ KONFERENCE
místo konání: PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UK
datum: 30. KVĚTNA 1998
Hlavní téma konference: Dodržování práv člověka
[Domů  | Zpět]
Chcete-li se kontaktovat s touto organizací, použijte kontaktů na organizaci uvedených na této stránce na začátku.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých je správcem tohoto Informačního systému pro zdravotně postižené.
Máte-li připomínky ke vzhledu stránky nebo je v textu překlep či chyba, pište na web@braillnet.cz