JAKOP - Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel.Vznikl 1. 9. 1993 - je registrován u Ministerstva vnitra ČR - č.j. VS/1-21749/93-R jako občanské sdružení.
Kontaktní adresa: Lužická 3, 466 01 Jablonec nad Nisou - tel: 483 710 987
e-mail: jakop.onko@seznam.cz
Statutární zástupce: Libuše Ulrichová, předsedkyně

Členství je otevřeno každému, kdo je onkologicky nemocný, jeho rodinným příslušníkům a všem, kteří pocítí přátelství ke zdravotně postiženým lidem.

Poslání a cíl: vzájemně si pomáhat a překonávat trauma vyplývající ze zdravotního stavu, kvalitativně prohlubovat žití, vytvářet podmínky pro resocializaci a to i působením na své bližní, přátele, spolupracovníky místní i státní orgány a společnost. Pomoci chceme každému, kdo má opravdový a neformální vztah k našim aktivitám a dle svých možností se podílí na jejich tvorbě.

Hlavní činnosti jsou rekondiční pobyty, zdravotní aktivity, rehabilitace, přednášky, poradenství, informatika , zdravotní osvěta a společenské akce.

Jsme členy dalších organizací:

Zdroje financování jsou značně omezeny - především na členské příspěvky. Na rekondiční pobyty příspívají Krajský úřad Libereckého kraje a Městský úřad v Jablonci nad Nisou. Velkou pomocí jsou nadační a sponzorské dary některých podniků zdejšího regionu, jejichž vedení si uvědomilo, že v našich řadách jsou jejich bývalí i současní spolupracovníci.

Pomoci nám můžete finančními příspěvky na naši činnost, ale i radou a účastí na našich akcích.

Bankovní spojení: Česká spořitelna Jablonec nad Nisou, č.ú. 962 506 379 / 0800

Děkujeme všem, kteří pocítí touhu nám pomoci! Statistiky nádorových onemocnění jsou neúprosné a rovněž ne příliš optimistické. Mnoho může pomoci zdravotní prevence, ale i vzájemná společenská aktivita, zejména v pooperačních stavech, kde záleží nejen na vztazích nejbližších, ale i lidí kolem.

Těm, kteří nám pomáhají, přejeme zdraví, osobní, pracovní a podnikatelské úspěchy! Jménem všech Libuše Ulrichová


[Domů  | Zpět]
Chcete-li se kontaktovat s touto organizací, použijte kontaktů na organizaci uvedených na této stránce na začátku.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých je správcem tohoto Informačního systému pro zdravotně postižené.
Máte-li připomínky ke vzhledu stránky nebo je v textu překlep či chyba, pište na web@braillnet.cz