ASSOTIATION FOR COMPLEX CARE OF PEOPLE WITH CEREBRAL PALSY (ACCPCP)

logo

president:

Mrs Stepanka Sprynarova, PhDr, DrSc.

Vsehrdova 14, 118 00, Praha 1


Zde je tento text v češtině

 

WHAT IS CEREBRAL PALSY?

It is a motor disorder resulting from brain damage. It manifest itself usually after the first half year of life . It is not an inherited or contagious disease and it has nothing in common with poliomyelitis , which is an infectious viral diseas.

 

WHEN DOES CEREBRAL PALSY ORIGINATE?

As soon as the damage to the immature brain occurs: in the foetus during pregnancy, or during birth, or perhaps during the first year of life as the brain matures.

 

WHAT IS THE INCIDENCE OF RISK FOR DEVELOPING CEREBRAL PALSY?

Two thirds of pregnancies do not follow their due course and 60 per cent of immature neonates are carrying some kind of brain dammage. Currently, there is an incidence of 7 cases of cerebral palsy per one thousand neonates.

 

WHAT IS THE "ASSOTIATION FOR COMPLEX CARE OF PEOPLE WHIT CEREBRAL PALSY"?

A not-for-profit, not governmental, independent humanitarian organization. It brings together people with cerebral palsy and their families, parents of children endangered and handicaped with cerebral palsy, and specialists (medical doctors, kinesiotherapeutists, psychologists, social workers, staff) working with individuals who have cerebral palsy as well as all people willing to help the handicaped.

 

WHAT CAN BE DONE TO PREVENT DEVELOPMENT OF CEREBRAL PALSY?

Every child born from a risky pregnancy and every endangered neonate must be examined by a neurologist specializing in children. If there is suspition of motor trouble, the child must visit a good physiotherapist, one who is acquainted with the methods of reflex locomotion.

 

 

WHAT CAN BE DONE TO HELP PEOPLE WITH CEREBRAL PALSY?

To ensure real stability of the individual's motor state and to prevent any motor decompensation, it is necessary that a kinesiotherapist choose and apply individually suitable procedures of reflex locomotion. To ensure their psycho-social well-being it is necessary that every individual with cerebral palsy has free access to basic information related to various aspects of everyday life.

 

WILL YOU HELP US ?

Our account : 1154256-038 /0800, Česka spořitelna, Rytířská 29 , Praha 1.

 


Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně SDMO

logo

Prezident:
Štěpánka Šprynarová, PhDr, DrSc.
Všehrdova 14, 118 00, Praha 1

Co je dětská mozková obrna DMO?

Je to porucha hybnosti na podkladě poškození mozku, které si rodiče všimnou, až když se pohybový vývoj dítěte začne opožďovat. Bývá to po prvním půlroce života. Není to choroba dědičná ani nakažlivá. Nemá nic společného s dětskou obrnou - poliomyelitidou, která je infekční, virového původu a u nás již byla vymýcena.

Jak se projevuje?

Především opožděním pohybového vývoje, později se vyvíjejí charakteristické obrazy postižení, často i s různými deformitami.

Kdy vzniká DMO?

Jakmile dojde k poškození nezralého mozku, u plodu během těhotenství, nebo během porodu, a také během prvního roku života, kdy mozek terpve zakončuje svůj vývoj.

Co všechno může způsobit, že DMO vznikne?

Je to celá řada faktorů: škodliviny v krvi matky, které se dostávají k mozku plodu, nedostatek výživných látek a nedostatek kyslíku v krvi během rizikového těhotenství, při přečasném porodu i při opožděném porodu. V prvních měsících po narození ohrožují mozek infekce plicní nebo střevní, zánět mozku nebo mozkových plen.

Jak časté je riziko vzniku DMO?

Porodníci uvádějí, že 2/3 těhotenství neprobíhají, jak by měla a 60% nedonošených dětí má nějakým způsobem poškozený centrální nervový systém. Na tisíc narozených připadá okolo 7 postižení dětskou mozkovou obrnou.

Je předpoklad, že se počet poškozených DMO bude snižovat?

V současné době u nás není.

Co se dá proti rozvoji DMO dělat?

Požadovat, aby každé dítě z rizikového těhotenství a každý rizikový novorozenec byl vyšetřen zkušeným dětským neurologem. Jestliže výsledkem neurologického vyšetření je podezření na poruchu hybnosti, co nejdříve navštívit kvalifikovaného a kvalitního rehabilitačního pracovníka, který naučí rodiče metodu pohybových reflexů, vybavovaných ze spoušťových zón na těle dítěte. Podle doporučení z pravidelných kontrol tuto rehabilitaci pak obměňovat.

Proč se má vyšetřovat novorozenec?

Protože účinnost reflexní léčby je tím větší, čím dříve se s ní začne. Po půl roce věku, kdy teprve rodiče postřehnou opožďování hybnosti, je rehabilitace obtížnější.

Co je "Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně" - SDMO?

SDMO je nezisková, nezávislá, nevládní organizace s humanitárním zaměřením.

Proč vzniklo SDMO?

Aby mohlo :

Nabídka našich služeb

Přispějete nám?

Číslo účtu: 1926847349/0800 u České spořitelny, Praha 1, Rytířská 29

Jsme vděčni za každou pomoc.

Máte-li zájem být informován jako dárce o činnosti SDMO, uveďte v příkazu k bankovnímu převodu svou adresu.
[Domů  | Zpět]
Chcete-li se kontaktovat s touto organizací, použijte kontaktů na organizaci uvedených na této stránce na začátku.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých je správcem tohoto Informačního systému pro zdravotně postižené.
Máte-li připomínky ke vzhledu stránky nebo je v textu překlep či chyba, pište na web@braillnet.cz